8. klass

13 õpilast – 7 T, 6 P

Klassijuhataja Mare Maasik