ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

ÜRITUSTE PLAAN 2017
ÜRITUSED 2016
ÜRITUSED 2015
LIIKUMISNÄDAL 2015
ÜRITUSED 2014
ÜLDTÖÖPLAAN 2014/15
ÜRITUSED 2013
PARIMAD ÕPPURID 2013/14
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14
ÜRITUSED 2011
KOOLILEHT
PILDID
ÜRITUSED 2012
RINGIDE TEGEVUS 2013/14
RINGIDE TEGEVUS 2012/2013
EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI
EUROOPA LIIDU POOLT TOETATD TÄIENDKOOLITUSE BLOGI
FOTO-JA VIDEOKONKURSS
TRIMESTRID 2014/15
2014-15 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
KOOLIVAHEAJAD 2014/15
OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15
JÄRELEAITAMINE 2014/15
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2014/15
PARIMAD EMAKEELE TUNDJAD 14/15
2014/15 Õ-A PARIMAD ÕPPURID
ÕUESÕPPEPÄEVAD 4.-5.09.14
COMENIUS
Üldtööplaan 2015/16
Üldtööplaan 2016/17
HARIDUSASUTUSTE ÜMBERKORRALDAMINE


OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14

Vee teemaline viktoriin

"Puhas vesi hoiab elu"

I koht

 

Ants Jõessar, Aare Krüüts, Joel Roomet Raud, Ekke Tõnissoo,

 

Geograafia (maakondlik) olümpiaad I koht Ekke Tõnissoo - 7. klass

IX klasside

Keskkonnaviktoriin

II koht     Hanna Mägi, Kadi Tralla, Mari Tõnissoo, Hedi-Lis Põllu, Rasmus Laul
Ajalugu maakondlik voor I koht Joel Roomet Raud  - 7.klass
Inglise keele olümpiaad I koht Anni Aru, Laura Lääne  - 8. klass
II koht Ekke Tõnissoo, Joel Roomet Raud - 7. klass
Inimeseõpetuse olümpiaad II koht Anni Aru - 8. klass
III koht Agnes Värk - 7. klass, Maria-Alvine Kruus - 8.klass