ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

ÜRITUSTE PLAAN 2017
ÜRITUSED 2016
ÜRITUSED 2015
LIIKUMISNÄDAL 2015
ÜRITUSED 2014
ÜLDTÖÖPLAAN 2014/15
ÜRITUSED 2013
PARIMAD ÕPPURID 2013/14
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14
ÜRITUSED 2011
KOOLILEHT
PILDID
ÜRITUSED 2012
RINGIDE TEGEVUS 2013/14
RINGIDE TEGEVUS 2012/2013
EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI
EUROOPA LIIDU POOLT TOETATD TÄIENDKOOLITUSE BLOGI
FOTO-JA VIDEOKONKURSS
TRIMESTRID 2014/15
2014-15 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
KOOLIVAHEAJAD 2014/15
OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15
JÄRELEAITAMINE 2014/15
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2014/15
PARIMAD EMAKEELE TUNDJAD 14/15
2014/15 Õ-A PARIMAD ÕPPURID
ÕUESÕPPEPÄEVAD 4.-5.09.14
COMENIUS
Üldtööplaan 2015/16
Üldtööplaan 2016/17
HARIDUSASUTUSTE ÜMBERKORRALDAMINE


PARIMAD ÕPPURID 2013/14

Vastavalt andmekaitseinspektsiooni poolt haridusasutustele väljastatud juhendile  ei ole kooli veebilehel õpilaste nimekirjade avaldamine vanema nõusolekuta lubatud. Seepärast avaldame siin õpilaste nimed kuni 6. klassini (incl), sest  kõigi vanemate kirjalikud nõusolekud on olemas kuni 6.  klassini.

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis õppisid 2013/2014. õppeaastal ainult hindele „5“:

I klass             - Inga Juvanen, Kaisa Kõre, Eerik Laurikainen, Magnar Luha,                                                                     Joosep Sepper, Tauri Traks, Timo Vare;

II klass            - Karl Kattel, Karol Kattel, Liisi Lindsalu, Renar Mägi, Kaisa Neimann,                                                      Sirli Pärn, Egel-Emilie Tooming, Egle Vaganova;

III klass          - Andreas Aru, Marili Aru, Kardo Sild, Cätryn Carolina Viitak, Kaarel Välb;

IV klass          - Ragnar Erikson, Hedy-Liis Klaos, Helar Pärna, Liis Urvik, Anette Välb;

V klass           - Teele Olgo; Kris Urvik;

Hindele „4“ ja „5“ õppisid:

I klass             - Kevin Liiv, Eerik Värk;

II klass            - Raili Kängsepp, Raivo Kängsepp, Markus Lehtjõe, Marite Manglus;

III klass          - Eva-Liisa Enumäe, Rasmus Häälme, Virko Pootsik, Andreas  Sass;

IVklass           - Kert Pärn, Aveli Saar, Ranar Tamm;

V klass            - Tõnu Jõessar; Hanna Sass, Mari-Liis Siidra, Erki Urvik;

VI klass          - Hanna Hanst, Kadi Kask, Liisa Sander, Laura Sild, Breit Pross;