ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

ÜRITUSTE PLAAN 2017
ÜRITUSED 2016
ÜRITUSED 2015
LIIKUMISNÄDAL 2015
ÜRITUSED 2014
ÜLDTÖÖPLAAN 2014/15
ÜRITUSED 2013
PARIMAD ÕPPURID 2013/14
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14
ÜRITUSED 2011
KOOLILEHT
PILDID
ÜRITUSED 2012
RINGIDE TEGEVUS 2013/14
RINGIDE TEGEVUS 2012/2013
EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI
EUROOPA LIIDU POOLT TOETATD TÄIENDKOOLITUSE BLOGI
FOTO-JA VIDEOKONKURSS
TRIMESTRID 2014/15
2014-15 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
KOOLIVAHEAJAD 2014/15
OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15
JÄRELEAITAMINE 2014/15
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2014/15
PARIMAD EMAKEELE TUNDJAD 14/15
2014/15 Õ-A PARIMAD ÕPPURID
ÕUESÕPPEPÄEVAD 4.-5.09.14
COMENIUS
Üldtööplaan 2015/16
Üldtööplaan 2016/17
HARIDUSASUTUSTE ÜMBERKORRALDAMINE


EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI

Euroopa tegi Tormas kooli

Torma koolile sai osaks meeldiv võimalus osa võtta projektist „Europe makes school in Estonia“ (ehk Euroopa teeb Eestis kooli), mille raames käis meil külas Tšehhist pärit Tartus välistudengina õppiv Ivan Maček. Teoks saanud kohtumine kujunes vahvaks vastastikuseks teadmiste ja muljete vahetamiseks.

Õpilased said kätt proovida inglisekeelsete giididena, tutvustades meie koolimaja ja selle ajalugu ning meie nimitegelase Carl Robert Jakobsoni elu. See oli igati vahva ja pingutust pakkuv katsumus, kuid Ivani sõnul olid lapsed väga tublid ning ta nautis seda toredat ekskursiooni väga. Et Ivan Maček on ise erialalt ajaloolane, siis pakkusid talle huvi just minevikus toimunud muutused, koolikorraldus ja meie rahvusliku ajalooga seonduv, milleks Jakobsonide elus igati seoseid leidub.

Koolimajatuuri järel vahetati rolle ning Ivan sai taas sisse võtta kõneleja ja õpetaja koha. Ehkki Ivan ei õpeta tavaliselt nii noori õppureid ning ta oli pisut mures, kas tuleb sellega toime, kulges kõik kenas sõbralikus õhkkonnas. Ivanil tuli vastata igat laadi õpilaste küsimustele. Tema esitlus hõlmas endas nii Tšehhi aja- ja kultuurilugu kui ka Eesti ja Tšehhi võrdlusi.

Lisaks õpilastega veedetud ajale ja vastastikuse õpetamise kogemusele kohtus Ivan Maček Torma kooli õpetajatega. Suhtluskeelteks said siin nii inglise kui vene keel kasutusele võetud. Meie maade sarnasevõitu minevikust ning isiklikest õpetamiskogemustest leiti nii mõndagi ühiseks aruteluks, naljadeks ja probleemide üle mõtisklemiseks.

Et meie koolil on olnud võimalus mitmete Comeniuse projektide kaudu Euroopa koolidega kontakti saada ning sellest parimat kogemust ammutada, siis haarasime ka seekord pakutud projektist huviga kinni ning kahetsema ei pidanud. Iga taoline kontakt toob elevust kooliellu, ergutab lapsi ja õpetajaid võõrkeeleoskust kasutama, samas andes ka uusi teadmisi ning aidates näha meid endid küllatulija pilguga.

                                                                            Õpetaja Ülle Säälik