ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2017-2018
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2017/2018
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 17/18 trimestritel
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


SÕPRUSKOOL

Torma Põhikoolil on alates  1991. aastast sõprussidemed Soome Vabariigis asuva Metsola Algkooliga, mis asub Helsingi äärelinnas. Sidemed loodi tänu tolleaegsele Torma kirikuõpetajale P. Karmale. Käiakse üksteisel külas, õppides nii paremini tundma naaberrahvast ja sealset hariduselu.

12. oktoobril 2006.a. pidas Metsola Algkool oma 100-ndat sünnipäeva, kus käisid ka meie kooli õpetajad.

9.-10. oktoobril 2008.a. käis meie kooli delegatsioon (õpilased, õpetajad) Metsola Algkoolis. Lapsed esinesid võõrustajatele toreda eeskavaga.

28. novembril 2009.a kohtusid Metsola Algkooli õpetajad ja Torma Kooli õpetajad jällegi Eestis.

15. mail 2012.a. käis sõpruskooli delegatsioon meil külas.

16.03.2013.a oli seoses kooli 325. aastapäevaga Soome sõpruskooli delegatsioon külas meie koolis.

 

7.-8. oktoobril 2016 külastab meie kooli delegatsioon Soome sõpruskooli seoses nende kooli 110. aastapäevaga.