ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2018-2019
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
E - R
TUNNIJAOTUSPLAAN 2018-19
KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2018/2019
TRIMESTRID 2018/2019
TUBLID ÕPPURID 17/18 õppeaastal
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


TUNNIPLAAN

 Kooli päevakava (kinnitatud dir.kk.nr. 1-1/2   04.01.2011 lähtudes Torma Põhikooli põhimääruse § 2 lõige 2 p. 3 )

Õpilaste saabumine 7.35 - 8.25

Tundideks ettevalmistumine, vajadusel konsultatsioonid aineõpetajatega, informatsioon õpetajatele ja kooli töötajatele

Tundide ajad

  1. 8.30-9.15
  2. 9.25-10.10
  3. 10.20-11.05   I vahetus sööma  
  4. 11.25-12.10  II vahetus sööma
  5. 12.30-13.15  
  6. 13.25-14.10  Pikapäevarühma söök
  7. 14.25-15.10
  8. 15.15-16.00

 

 Pikkpäev   12.10 - 16.00

Pikapäevarühma päevakava

Töö algab  12.10

12.10 – 14.10            - mängud, jalutuskäigud õues

14.10 – 14.20            - söögivahetund

14.25 – 15.10            - ettevalmistus õppetundideks

15.10 – 15.15            - vahetund

15.15  - 16.00            - ettevalmistus õppetundideks

16.00 - 16.10             - laste bussidele saatmine

16.10                          - õpilasbusside väljumine

LOGOPEEDI TUNNIPLAAN

Esmaspäev

2. tund 6. klass

3. tund 5. klass  1 õpilane

4. tund 5. klass

5. tund 1. klass

6. tund 2. klass T; 3.kl I rühm

7.tund 4. klass I rühm

Neljapäev

1. tund 7. klass

2. tund 4.klass - 1 õpilane

3. tund 2. klass P

4. tund 4. klass II rühm

5. tund 3. kl II rühm