6. klass

10 õpilast – 6 T, 4 P

Klassijuhataja Mare Maasik