ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //HOOLEKOGU


9 - liikmeline hoolekogu on valitud 27. oktoobril 2014.a lastevanemate üldkoosolekul ja kinnitatud Torma Vallavalitsuse korraldusega nr 316  4. november 2014. Muudetud Torma Vallavalitsuse korraldusega nr 310  18.10.2016.   ( kuupäevad muutunud .....

 

KOOSSEIS MUUTMISEL

- lastevanemate esindajad koolist  - 

- lastevanemate esindajad lasteaiast Ringo Saar ja 

- vilistlaste esindaja Egon Sild;

- toetavate organisatsioonide esindajad Janika Läänesaar (protokollija)

   ja Kirsti Tertõtšnaja (aseesimees);

- Torma Põhikooli õppenõukogu esindaja Reet Neimann;

- Torma Põhikooli pedagoogilise nõukogu esindaja Eda Vasenko;

- Torma Põhikooli õpilasesinduse esindaja                        ;

- kooli pidaja esindaja .