2013

Kask, Lauri
Kängsepp, Mari-Lys
Lääne, Liisa
Maasik, Veronika
Orumaa, Kristiina
Porro, Diana
Siimsoo, Liis
Simo, Maare
Tomberg, Eveli
Tooming, Aulika
Tähtjärv, Tuuli-Ly – kiitusega, määrati C. R. Jakobsoni stipendium
Ventman, Grete
Väits, Dagne

Klassijuhataja õp Aili Tähepõld