1995

Kalm, Ave
Kuuse, Raul
Kurvits, Merle
Kruutmann, Kaja
Kruus, Kaimo
Kõre, Veiko
Nukka, Nele
Piip, Enn
Rentsel, Karin
Simson, Margus
Säälik, Tarmo
Tertõtšnaja, Jana
Tertõtšnaja Kirsti
Varik, Eija
Vesiko, Maili
Viljari, Varje