1974

Annuk Valdur
Ehrlich Andres

Estorn, Ene
Everest Mare
Haamer Silvi
Härma Hannes
Ivask Kalle
Jassov Marge
Jõgiste Lea
Kalm Kaja

Kaugesalu, Aare
Karu Tõnis
Kask Mai
Kaur Kuldar
Kohala Alar
Miil Väino
Minajeva Nataša
Mäepalu Maili
Oras Raivo
Paju Imbi
Paljak Jüri
Peets Hillar
Pärn Heli
Schneider Ellen
Siirak Ene
Sauoja Marika
Ventman Ago
Visnapuu Maila