ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

TEK PROGRAMM
GRIPI VASTU
KOOLIÕDE


TERVISEEDENDUS

16.sept.2009 alustasime ettevalmistusi Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikuga liitumiseks. Seda võrgustikku koordineerib Tervise Arengu Instituut ning lisainfot saab veebilehelt http://www.tai.ee/?id=2549 .

UUENDAMISEL:

Tervisnõukogu koosseis muutmisel
 
1) Moodustati kooli tervisenõukogu koosseisus:

1.1.         - direktor

1.2.         - inimeseõpetuse õpetaja 

1.3.         Evi Sild - kooli tervisetöötaja (kooliõde)

1.4.         Liivi Väits - kooli kokk, lapsevanemate esindaja

1.5.         Enda Kalm - kehalise kasvatuse õpetaja

1.6.         Evi Štukert - kooli psühholoog

1.7.          Külli Võsu - abiõppe õpetaja

1.8.         Barbara Laul - klassiõpetaja - tervisenõukogu koordinaator

1.9.          Vairi Niinep                         - huvijuht

1.10.      Kert Pärn -õpilane

1.11.     Tõnis Käär - õpilane

1.12      Argo Krüüts - õpilane

1.13.     Hanna Sass - õpilane

1.14      Teele Olgo - õpilane

1.15      Hanna Hanst - õpilane

1.16.     Kadi Kask - õpilane

1.17.     Joel Roomet Raud - õpilane

1.18.     Kerli Pärn - õpilane

1.19.     Lilian Olgo - hoolekogu esindaja

2) Viidi läbi koolikeskkonna sisehindamine ankeedi alusel, milles on kasutatud Maailma Terviseorganisatsiooni (The World Health Organization`s Information Series on School Health. Document 10. Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being. An important responsibility of a Health-Promoting and Child-Friendly School. World Health Organization 2003.), EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekuid koolide välishindamise juhendi (määruse eelnõu) koostamise materjale ning Tallinna Haridusameti üldharidus- ja huvialakooli juhi hindamismudelit (kinnitatud 13.11. 2003).

 3) 14.oktoobril 2009 sõnastati esialgsed eesmärgid ja ülesanded järgnevaks kolmeks aastaks, nende läbiviimise vorm, aeg ja vastutajad. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku

Tunnistus välja antud 15.03.2010.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx