ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELEVALVE //

ÜRITUSTE PLAAN 2017
ÜRITUSED 2016
ÜRITUSED 2015
LIIKUMISNÄDAL 2015
ÜRITUSED 2014
ÜLDTÖÖPLAAN 2014/15
ÜRITUSED 2013
PARIMAD ÕPPURID 2013/14
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14
ÜRITUSED 2011
KOOLILEHT
PILDID
ÜRITUSED 2012
RINGIDE TEGEVUS 2013/14
RINGIDE TEGEVUS 2012/2013
EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI
EUROOPA LIIDU POOLT TOETATD TÄIENDKOOLITUSE BLOGI
FOTO-JA VIDEOKONKURSS
TRIMESTRID 2014/15
2014-15 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
KOOLIVAHEAJAD 2014/15
OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15
JÄRELEAITAMINE 2014/15
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2014/15
PARIMAD EMAKEELE TUNDJAD 14/15
2014/15 Õ-A PARIMAD ÕPPURID
ÕUESÕPPEPÄEVAD 4.-5.09.14
COMENIUS
Üldtööplaan 2015/16
Üldtööplaan 2016/17
HARIDUSASUTUSTE ÜMBERKORRALDAMINE


ÜRITUSTE PLAAN 2017

JAANUAR 2017
06.01.17 Tuletõrjealane teoreetiline koolitus koos tulekustuti praktilise kasutamisega
10.01.17 Õpilane Teele Olgo Jõgeval Jõgevamaa Koostöögrupi III kohtumisel "Noored osalema"
19.01.17 Õpilasfirma projektikoolitus "Meeskond"
19.01.17 Rajaleidjas karjäärikoordinaatorite teabepäev (V.Niinep, Ü.Viljari)
20.01.17 6. kl Tartus õppekäigul
20.01.17 9 kl testimine
21.01.17 Keemiaolümpiaad Jõgeval
23.01.17 8. - 9. kl  koosolek (külas Veiko Belials) ja peale selle 9. kl lastevanemate koosolek koos õpilastega
24.01.17 Jõgeval koolitus kokkadele "Toitu targalt"
24.01.17 Hoolekogu ja õppenõukogu ühine koosolek kell 16.00
26.01.17 Mudilaskoorist 4 lauljat + õpetaja Tartus laulupeo seminar-eelproovis
30.01.17 Emakeeleolümpiaad Jõgeval
VEEBRUAR 2017
04.02.17 Bioloogiaolümpiaad Jõgeval
07.02.17 Matemaatikaolümpiaad Jõgeval - 6.-9. kl
8.-14.02.17 Sõbranädal
14.02.17 Poiste võistulaulmine Palamusel (2 last)
15.02.17 Mälumäng "Bumerang"
16.02.17 Nuputa võistlus
17.02.17 EKSL Jõgevamaa etapp 3X3 korvpallis (4.-5.kl ja 6.-7.kl)
19.02.17 U-16 T võrkpall Tartus
20.02.17 Mini T võrkpall Jõgeval
20.02.17 LEADER ühisprojekti raames Sadala Agro külastus
17.02.17 1.-3.-kl rahvastepall Põltsamaal
21.02.17 Lähte ÜG end tutvustamas
22.02.17 Projektikoolitus - LEADER projekti raames mäng "Karjäär"
22.02.17 Koolinoorte uisutamine MV Adaveres
22.02.17 Kell 11.30  1.-5. kl korvpalli koolitus Tormas
22.02.17 Jõgevamaa G end tutvustamas
23.02.17 Vabariigi aastapäeva tähistamine kell 13.00
27.02.17 5. klasside saksa keele päev Jõgeval
28.02.17 Hoolekogu koosolek kell 16.00
28.02.17 P korvpall ("Osavaim korvpallur") Raplas
MÄRTS 2017
01.03.17 5. kl klassiõhtu
06.03.17 7.- ja 9. kl Vanemuises teatris
8.-9.03.17 vabariiklik 6.-9. kl P korvpall Tormas
09.03.17 Noorte ujumise MV Kuremaal
10.-11.03.17 V.Mõtte mälestusturniir võrkpallis
10.03.17 Inglise keele olümpiaad Jõgeval
13.03.17 LEADER projektikoolitus Torma rahvamajas 12.30 - 16.00
15.03.17 U-18 T võrkpall Mustvees
16.03.17 U-14 T võrkpall Tormas
16.03.17 Känguru
16.03.17 Eesi ÕE Liidu Jõgevamaa regionaalse koolitus ÕE liikmetele
16.03.17 Eesti Kontsert - "Lõõtspillivägilased"
18.03.17 Torma kooli päev
24.03.17 U-20 võrkpall T
24.03.17 Õpetajate koolituspäev Tormas "Rasked kõnelused lapsevanemaga"
27.03.17 U-14 T võrk Ida-Regioon Tormas
28.03.17 Tublidele õppuritele vaba päev
29.03.17 3x3 korvpall Pärnus
30.03.17 Projektikoolitus
30.03.17 "Tähelepanu, start!" poolfinaal Paides
31.03.17 Inglise keele olümpiaad Jõgeval
APRILL 2017
03.04.17 Pildistamine
11.04.17 Evakuatsiooniõppus
12.04.17 Projektikoolitus
13.04.17 10.Jakobsoni kõnevõistlus
17.04.17 5.-9. klassidele keeltepäeva viktoriin
17.04.17 Kõnnu ausamba koristus
18.04.17 Hoolekogu koosolek
19.04.17 Saksa keele olümpiaad
19.04.17 Liiklusohutuse õppus 6. kl
20.04.17 Mudilaskooride II eelproov Jõgeval
21.04.17 Korvpall U-14 P Tormas
24.04.17 Jüriööjooks
26.04.17

Päästeteenistuse õppus 6.kl

Esmaabi 6. kl

Meelemürgid 6.kl

26.04.17 8.-9. kl ERM-i külastus
26.04.17 Leader koolitus, ühisprojekti mäng "ÄRI"  12.30-14.00
26.04.17 Võrkpall Miniliiga T finaal Kohilas
27.04.17 Võõrkeelte päev
28.04.17 Matkatarkused 6. kl
28.04.17 Korvpall U-18 P Tormas
MAI 2017
03.05.17 6. kl tasemetöö - eesti keel
05.05.17 Kevadjooksukross Kuremaal
06.05.17 "Tähelepanu, start!" finaal Tartus
09.05.17 6. kl tasemetöö - matemaatika
09.05.17 eesti keele proovieksam  1-3 tund
09.05.17 9. kl Jääaja keskuses
10.05.17 3. kl tasemetöö - eesti keel
11.05.17 Heategevuslik teatejooks Jõgeval
14.05.17 Õppenõukogu koosolek kell 9.00
16.05.17 3. kl tasemetöö - matemaatika
16.-17.05.17 Maakonna noorte kergejõustiku meistrivõistlused
17.05.17 Liiklusalane koolitus (ohutu liiklus jalgrattaga) 1.-3. kl
18.05.17 6. kl tasemetöö - valikaine
18.05.17 Koolisisene tasemetöö 7. kl (inglise k, inimeseõp, matemaatika)
18.05.17 matemaatika proovieksam  1-3 tund
22.05.17 Koolisisene tasemetöö 5. kl (inimeseõpetus)
23.05.17 Spordipäev
24.05.17 Tutipidu kell 12.30
26.05.17 IV Torma valla laste kevadjooks
30-31.05.17 KEAT laager Udu talus
JUUNI 2017
01.06.17 eesti keele lõpueksam
06.06.17 lõpuaktus 1.-8. kl
07.06.17 matemaatika lõpueksam
13.06.17 valikaine lõpueksam
16.06.17 Õppenõukogu koosolek kell 12.00
17.06.17 PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS kell 16.00
AUGUST 2017
29.08.17 Jõgevamaa õpetajate metoodikapäev
30.08.17 Õppenõukogu koosolek 
SEPTEMBER 2017
01.09.17 Tarkusepäev
08.09.17 4.-5. kl Jääaja Kekuses (KIK-i projekti raames)
13.09.17 Koolinoorte kergejõustiku 4-võistlus Tabiveres
19.09.17 Liiklusloeng 1. klassile kell 9.25
25.-29.09.17 Spordinädal
27.09.17 Sügiskross Kuremaal

OKTOOBER 2017

04.10.17 1. kl Palamusel
06.10.17 Õpetajate päev
09.10.17 9. kl Kääpal
11.10.17 Teatribuss etendusega "Saladuste puu" Torma Rahvamajas
18.10. 17 3 x 3 poiste korvpall
18.10.17 Autahvli pildistamine
19.10.17 4.-5. kl rahvastepall Tormas
21.10.-29.10.17 Vaheaeg
30.10. 17 1.-6. kl kohutmine A. Kivirähkiga
NOVEMBER 2017
01.11.17 1. ja 3. klass Jääaja Keskuses
01.11.17 9. klassil külas Rajaleidja
01.-02.11.17 EKSL 6.-9.kl poiste korvpall Vinnis
02.11.17 Jõgevamaa Osaluskohvik (T.Olgo, H.Sass)
03.11.17 9. klass Jääaja Keskuses
08.11.17 "Tähelepanu, start" I etapp Põltsamaal
09.11.17 Lastevanemate üldkoosolek kell 18.00, 1.klassil enne üldkoosolekut
22.11.17 Koolikontsert kell 10.20
22.11.17 8. klass Jääaja Keskuses
24.11.17 5. klassi klassiõhtu
29.11.17 Karneval
30.11.17 !Tähelepanu, start" II etapp Tabiveres
DETSEMBER 2017
06.12.17 Keskkonnasäästlikkuse loeng 7.-9. kl  - 3 tund
11.12.17 Advendihommik kell 8.30
11.12.17 1.-4. klass Rakvere teater TIMBU-LIMBU
15.12.17 7. kl + 10 õpilast 8.-9.kl Tartus Uurimislaboris
21.12.17 Kooli jõulupidu Torma Rahvamajas kell 18.00
23.12.17-07.01.18 Vaheaeg