ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2018-2019
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2018/2019
TRIMESTRID 2018/2019
TUBLID ÕPPURID 17/18 õppeaastal
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE

 

Toiduraha maksmine

Pikapäevarühmas olevad ja pikapäevarühma toitu saavad õpilased saavad toidu eest tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arvetele
Swedbank EE412200001120155067
SEB EE861010102021814008
Makse selgitus: Torma Põhikooli pikapäeva toiduraha, /õpilase nimi/, /klass/

————————

Detsember 2017 pikapäevarühma toiduraha
Toidukorra maksumus 0.35  €
15 päeva = 5.25  €
Raha peab olema tasutud 25. jaanuariks.

Jaanuari 2018 pikapäevarühma toiduraha
Toidukorra maksumus 0.35 €
18 päeva = 6.30 €
Raha peab olema tasutud 25. jaanuariks.

Veebruari 2018 pikapäevarühma toiduraha
Toidukorra maksumus 0,35 €.
17 päeva = 5.95 €
Raha peab olema tasutud 25. jaanuariks.

Toiduraha mittetasumise korral jääb õpilane toitlustamata