ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2018-2019
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2018/2019
TRIMESTRID 2018/2019
TUBLID ÕPPURID 17/18 õppeaastal
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu toimumise ajad 2018/2019

30.10.2018 kell 15.10

 

Õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018

07.03.2018

30. mai 2018 kell 15.00

juuni 2018     - kaks õppenõukogu koosolekut:  I - 07.06.2018 kell 7.30

                                                                          II -   14.06.2018 kell 9.00

24. august 2018

Kuupäev ja kellaaeg täpsustub vähemalt kuu aega enne õppenõukogu koosoleku toimumist