ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA VALLA HARIDUSASUTUSTE PÕHIMÄÄRUSE JA ARENGUKAVA KINNITAMISE JA MUUTMISE KORD
ÜLDTÖÖPLAAN 2016/2017
ÜLDTÖÖPLAAN 2015/2016
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


TORMA VALLA HARIDUSASUTUSTE PÕHIMÄÄRUSE JA ARENGUKAVA KINNITAMISE JA MUUTMISE KORD

 

Torma valla haridusasutuste põhimääruse ja arengukava kinnitamise ja muutmise kord