ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2017-2018
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2017/2018
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 17/18 trimestritel
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


KOOLIVAHEAJAD 2017/2018

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.08.2018
Avaldamismärge: RT I, 12.05.2017, 6

 

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Vastu võetud 23.08.2016 nr 56
RT I, 24.08.2016, 4
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
09.05.2017 RT I, 12.05.2017, 5 01.09.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

§ 1.  2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

  2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
 4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.
[RT I, 12.05.2017, 5 - jõust. 01.09.2017]

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.