ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPEOD LASTEAIAS
KONTAKT
BUSSI SÕIDUGRAAFIK
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
ÜHISÜRITUSED 2018/2019
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2018/2019
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
PILDID 2018/2019
PILDID 2017/2018
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


KIK-i TOETUSED

 

                  Keskkonnateadlikkuse projektid 2001 – 2016

Rahastanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

               

2016. a. projekt "Loodusõpe Linnutaja lasteaias" - KIK 1255,70 EUR  

2015. a. projekt "Lapsed ja loodus Torma lasteaias Linnutaja" - KIK 1048,90 EUR

2014. a. Torma Vallavalitsuse projekt "Torma lasteaia katlasüsteemi renoveerimine" - KIK 15000,00 EUR (energeetika alamprogramm)

2014. a. projekt "Keskkonnateadlik õppeaasta Torma lasteaias Linnutaja" - KIK 675,40 EUR

2013. a. projekt „Linnutaja lasteaia aastaring looduses“ -  KIK 3733,58 EUR

2012. a. projekt „Õuesõppe võimaluste mitmekesistamine Torma lasteaias Linnutaja“ -  KIK 3888,00 EUR

2011. a. projekt „Looduse- ja kultuuriõpe Linnutaja lasteaias“ - KIK 2554.12 EUR

2011. a. projekt „Linnutaja lapsed looduses” - KIK 18633 krooni

2010. a. projekt „Lapsed, täiskasvanud ja keskkond Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 25316 krooni

2009. a. konkurss "Aasta Keskkonnateoke" -  peapreemia 10000 krooni

2009. a. projekt „Erinevate elukoosluste tundmaõppimine Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 29290 krooni

2008. a. projekt „Aastaringne õuesõpe Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 35320 krooni

2007. a. projekt „Õuesõpe Torma lasteaia Linnutaja lemmikretkedel” - KIK 25860 krooni

2006. a. projekt „Täna samm, homme teine” - KIK 9450 krooni

2006. a. projekt „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea” II - KIK 16170 krooni

2005. a. - konkurss "Aasta Keskkonnateoke" -  preemia 5000 krooni

2005. a. projekt “Linnutaja laste lemmikud” - KIK 10970 krooni

2005. a. projekt “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea” - KIK 6000 krooni

2004. a. projekt “Kuidas sina metsale – nii mets sinule” - KIK 10000 krooni

2004. a. projekt “Linnutaja laste lemmikud” - KIK 10000 krooni

2004. a. projekt “Jõgevamaa looduse aastaring” - KIK 9000 krooni

2003. a. projekt “Keskkonnakasvatuse alaste teadmiste ja õppevahendite täiendamine Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 10000 krooni

2003. a. projekt “Torma lasteaia Linnutaja lasteaialõpetajate pargi taimevaliku täiendamine” - KIK 5000 krooni

2002. a. projekt “Keskkonnakasvatus kui püsiväärtuste kujundaja Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 4000 krooni

2001. a. projekt “Maaperede ökoloogilise mõtlemisviisi kujundamine. Koduõpetuslik sari Torma lasteaias Linnutaja” - KIK 16000 krooni