ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPEOD 2017
JÕULULAAT
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
KINGITUS KODUKANDI LASTELE (+ Tänukontserdi kuulutus)
KONTAKT
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
KUUPLAANID 2016/17
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2017/2018
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


TEL MEESKOND

 

 

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool Linnutaja hoone kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Direktori käskkirjaga  on tervisemeeskonna (TEL)  liikmeteks 2016/2017 õ.-a kinnitatud:

liikumisõpeataja Ly Ant – tervisemeeskonna juht

õpetaja abi Merle Väits

õpetaja Merle Lehtjõe

õpetaja Ene Simson

õppealajuhataja Silvi Teppan