ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2016-2017
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2015-2016
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 16/17 trimestritel
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2016/2017
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018


JÄRELAITAMINE 2016/2017

 

JÄRELEAITAMINE 2016 / 2017 (2)

E

Peale 4. tundi – õpetaja Reet Neimann

Peale 6. tundi – 5.-6. klassi ajalugu – õp Barbara Laul

Peale 7. tundi  - geograafia - õp Aili Tähepõld

T

Peale 6. ja 7. tundi  - saksa keel – õp Üüve Viljari (kokkuleppel ka teistel päevadel)

8. tund – bioloogia, loodusõpetus  5.-6 kl   - õp Külli Lokko

8. tund – matem õp Mare Maasik

      K

7. ja 8. tund – eesti keel ja kirjandus – õp Tiina Raudsepp (kokkuleppel ka teistel päevadel)

N

Matemaatika – 8. klass   kella 8.00 – 8.25 – õp Mare Maasik

Peale 6. ja 7. tundi – saksa keel – õpetaja Üüve Viljari (kokkuleppel ka teistel päevadel) 

 

Õpetaja Toomas Aavasalu – ajalugu eelneval kokkuleppel

Õpetaja Vairi Niinep – eelneval kokkuleppel

Õpetaja Kädi Koppel – eelneval kokkuleppel

Õpetaja Ülle Säälik – inglise ja vene keel, inimeseõpetus – hommikuti, vahetunnid, peale tunde – eelneval kokkuleppel