ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2017-2018
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2017/2018
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 17/18 trimestritel
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


JÄRELAITAMINE 2017/2018

 

JÄRELEAITAMINE 2017 / 2018

 

E

5. – 6 tund - geograafia õp A. Tähepõld

7. tund - bioloogia ja loodusõpetus õp K. Lokko

7. – 8. tund – matemaatika õp R. Neimann

T

8. tund – inglise keel õp M. Kaarjärv (eelneval kokkuleppel)

K

8. tund – eesti keel õp T. Raudsepp

8. tund – õp K. Koppel

 

N

Hommikul 8.00 – 8.25 matemaatika õp M. Maasik

Alates 6. tunnist õp B. Laul

7. – 8. tund õp E. Kalm

      R       7. tund - muusika