ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2016-2017
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2015-2016
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 16/17 trimestritel
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2016/2017
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018


ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2016-2017

 

2016 - 2017 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

1. Anda õpilastele koostöös lapsevanematega kaasaegses õpikeskkonnas konkurentsivõimeline põhiharidus.                 

2. Jätkata kooli traditsioone Jakobsoni vaimus.

3. Toetada õppija õppimist ja hoida kollektiivis sõbralikku  õhkkonda.

4. Pakkuda võimalikult mitmekesist huvitegevust.