ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPEOD LASTEAIAS
KONTAKT
BUSSI SÕIDUGRAAFIK
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
ÜHISÜRITUSED 2018/2019
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2018/2019
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
PILDID 2018/2019
PILDID 2017/2018
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


TOITLUSTAMINE

 


Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"

§ 3.  Üldnõuded toitlustamise korraldamisele ja toidule koolieelses lasteasutuses

 (1) Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg koolieelses lasteasutuses peab kestma vähemalt 30 minutit. Söögikordade vahe ei tohi ületada 4 tundi.
[RT I, 20.04.2012, 4 - jõust. 23.04.2012]

 (2) Lapsele peab olema tagatud eakohane toit kolm korda päevas. Kui koolieelse lasteasutuse töökorraldus võimaldab ja laps viibib koolieelses lasteasutuses lühendatud päeva, siis võib lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) ja koolieelse lasteasutuse direktori kokkuleppel lapse söögikordi vähendada.
[RT I, 20.04.2012, 4 - jõust. 23.04.2012]

 (3) Laps, kes on koolieelses lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel, peab saama süüa vähemalt neli korda (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja õhtusöök). Söögikordadel pakutav toit peab rahuldama käesoleva määruse lisade 1 ja 2 kohaselt lapse ööpäevase toiduenergia- ja toitainetevajaduse.
[RT I, 20.04.2012, 4 - jõust. 23.04.2012]

 (4) Koolieelses lasteasutuses pakutav toit, sealhulgas koolipiim ning muu programmi raames pakutav toit, peab iga päev katma 85–90% määruse lisa 2 kohase vastava vanuserühma ööpäevasest toiduenergiavajadusest, sellest omakorda hommikusöök soovitatavalt 30–35%, lõunasöök 40–45% ja õhtuoode 20–25% või hommikusöök 20–25%, lõunasöök 40–45% ja õhtuoode 30–35%.
[RT I, 20.04.2012, 4 - jõust. 23.04.2012]

 (5) Lapsel peab olema kättesaadav nähtavas kohas, vabalt ja tasuta piisav kogus «Veeseaduse» alusel kehtestatud nõuetele vastavat joogivett.

(6) Koolieelses lasteasutuses kuumana serveeritud valmistoidu portsjonis ei tohi temperatuur olla kõrgem kui 50 °C.

[RT I, 20.04.2012, 4 - jõust. 23.04.2012]