ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

KONTAKT
TÖÖPAKKUMINE
BUSSI SÕIDUGRAAFIK VAHEAJAL
JÕULULAAT
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
KINGITUS KODUKANDI LASTELE
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
PILDID 2017/2018
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
KUUPLAANID 2016/17
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


"Alushariduse õppevahendite kulu osaline katmine vanemate poolt" 

 https://www.riigiteataja.ee/akt/407122016014

 

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 https://www.riigiteataja.ee/akt/409062017012

ÕIGUSAKTID

 

Koolieelse lasteasutuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772