ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPEOD LASTEAIAS
KONTAKT
BUSSI SÕIDUGRAAFIK
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
ÜHISÜRITUSED 2018/2019
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2018/2019
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
PILDID 2018/2019
PILDID 2017/2018
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


KONTAKT

 

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool

Linnutaja hoone

Lasteaia 3,  Jõgeva vald, Torma alevik, 48502 Jõgevamaa

direktor Heiki SIldnik - 524 4780 

heiki@tormapk.edu.ee

õppealajuhataja Silvi Teppan -  522 0923

silviteppan@hot.ee

Kooli e-post tormapk@tormapk.edu.ee

Majandusjuhataja  Raivo Joost 5346 1595 

lasteaia söökla  5308 2264

Rühmad:

2. sõimerühm "Rõõmurullid": roomurullid2@gmail.com

3. lasteaiarühm "Midripere": midripere@gmail.com

5. lasteaiarühm "Nipitirid": nipitirid5@gmail.com

6. lasteaiarühm "Naerumummud": naerumummud@gmail.com

LASTEAED AVATUD 07.30 - 18.00