ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

KONTAKT
NÄITUS LASTEAIAS
BUSSI SÕIDUGRAAFIK VAHEAJAL
EV AASTAPÄEV
TÖÖPAKKUMINE
JÕULULAAT
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
KINGITUS KODUKANDI LASTELE
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
TOITLUSTAMINE
PILDID 2017/2018
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
KUUPLAANID 2016/17
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


KONTAKT

 

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool

Linnutaja hoone

Lasteaia 3,  Jõgeva vald, Torma alevik, 48502 Jõgevamaa

direktor Heiki SIldnik - 524 4780 

heiki@tormapk.edu.ee

õppealajuhataja Silvi Teppan - 53 46 74 74, 52 2 0923

silviteppan@hot.ee

Kooli e-post tormapk@tormapk.edu.ee

Majandusjuhataja Õie Säälik

e-post: majandus@hot.ee

 

Rühmad:

1. sõimerühm "Titela"

2. sõimerühm "Rõõmurullid": roomurullid2@gmail.com

3. lasteaiarühm "Midripere": midripere@gmail.com

5. lasteaiarühm "Nipitirid": nipitirid5@gmail.com

6. lasteaiarühm "Naerumummud": naerumummud@gmail.com

LASTEAED AVATUD 07.30 - 18.00